Sgwrs Rufeinig kana

Addasiad Rhufeinig kana Siapan, ynganiad Rhufeinig kana Siapan, hiragana i Rhufeinig, katakana i Rufain